ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Vacancies

Γραμματειακή υποστήριξη - Secretary

Καθήκοντα
 •   Υποδοχή πελατών και διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 •   Υποστήριξη προς τη διοίκηση
 • Ηλεκτρονική & Έντυπη Αρχειοθέτηση
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων και email
 • Ανεφοδιασμός γραφείου με αναλώσιμα
 • Συντονισμός συναντήσεων και προγραμμάτων κατάρτισης
 • Χρήση λογισμικών υποστήριξης διοίκησης


Απαραίτητα Προσόντα

 • Γνώση Η/Υ (word, excel, powerpoint, outlook) / διαχείρηση αρχείων (file manager)
 • Δακτυλογράφηση κειμένων και αποστολή email
 • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών και διαχείριση αιτημάτων πελατών
 • Άδεια οδηγού οχήματος

Πτυχίο πανεπιστημίου θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Για ενδιαφέρον μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας (CV) στο gt@tjirkallis.com


OfficeWork