ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

BrakeRollers
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΕΣ οι κατηγορίες οχημάτων

Ιδιωτικής χρήσης, Ελαφριά φορτηγά

Φορτηγά, Λεωφορεία, Βυτιοφόρα

Ειδικές κατηγορίες


rai
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ








KEK

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)

Εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)




RAI1

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ





PEI-Logo
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΕΚΚΟ)

Εγκεκριμένο από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

ADR Advert1
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Βασική Κατάρτιση

Δεξαμενές-Βυτία / Εκρηκτικά