ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προγραμματισμός Εξετάσεων ΤΟΜ - έτους 2022
TOM Exams Program 2022


Αποτελέσματα Εξετάσεων Οδηγών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Εξέταση 07/07/2021

Πατήστε πιο κάτω για να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων Οδηγών Μεταφοράς Επικ
Αποτελέσματα Εξετάσεων

 Για έκδοση Πιστοποιητικού ADR

Όσοι έχουν πετύχει στην εξέταση, για να εκδόσουν

την άδεια πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο ΤΟΜ 166

Κατεβάστε έντυπο ΤΟΜ 166Έντυπα για ανανέωση ΠΕΙ  Επαγγελματικής Άδειας